lørdag 15. august 2015

Mine egne erfaringer fra skolegangen

Jeg ble utdannet i mitt hjemland Brasil.  Grunnskolen var obligatorisk og varte 11 år.  Etter det begynte jeg på høyskole for å få høyere utdanning.  Hele undervisningen lagt hovedvekt på kunnskaper, disiplin og læring. 

I tillegg måtte alle elever bruke uniform.  Det var ikke valgfritt og elevene fikk ikke lov til å komme inn på skolen hvis de hadde på seg vanlige klær.  

Det finnes både private og offentlige skoler i Brasil, men de fleste er private.  Private skoler har mer ressurs og infrastruktur enn de som staten har ansvar.   Dermed foretrekker foreldrene å registrere sine barn i private skoler, men det kan koster mye penger.  De offentlige skolene er mest brukt av de som har dårlig råd.

Etter min mening bør en god skole være godt organisert, bidra til å redusere ulikhetene op prioritere utvikling av sosiale evner.  Dessuten bør elevene oppholde seg på skolen i minst 6 timer og mulighetene skal være like.  Sosialt samvær, lek og fysisk aktiviteter er også viktige elementer når det gjelder barnas skoledag.

Karakterer er jo bra og rettferdig, men man må passe på å ikke legge en kjempestor vekt på dette.   Studenten kan føle seg presset.  Skolesystemet bør være litt streng men ikke på sånn måte!

Så langt det er mulig bør elevene deles inn i grupper etter hva typer evner de har.  Likevel er det lurt hvis de samarbeider med andre grupper slik at de får vite hva de kan mer.


Patricia Couto

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar! :)