torsdag 11. juni 2015

Hvordan lever de eldre i Norge?

Jeg synes at å være eldre i Norge er ikke så verst.  De fleste bor i sin egen bolig og klarer seg selv.  Dessuten tilbyr kommunen aldershjem eller sykehjem, hvis man trenger det.  Der kan eldre få den pleien og omsorgen de har behov for.  

Stadig flere beholder god helse i høy alder og har relativt god økonomi. Derfor har de anledning til å drive med aktiviteter som interesser dem.  I tillegg er svært mange opptatt av kontakt med barn og barnebarn.  Dermed har de ikke så mange grunner til å føle seg ensom eller triste.  

For ikke å snakke om de som har flyttet fra landet! Mange tusen pensjonister er “klimaflyktniger”. De har slått seg ned i land med varmere klima som f.eks. Spania.  De ønsker å kommer bort fra kalde, mørke vinterdager og glatte veier her i Norge.  Forresten kan de få bedre helse og mer aktivt sosialt liv i et varmere land.  

Patricia Couto

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar! :)