mandag 23. mars 2015

Norge og dialekter

Det er mange forskjellige dialekter i Norge. Dialektene har konkrete kjennetegn. Om du vet hva du skal høre etter, er det ikke så vanskelig å skiller dem med fra hverandre.
Innvandrere blir ofte frustrerte i møte med de norske dialektene.
Test din kunnskap!
     

Spørsmål
Svar
1.  Hvorfor er det så mange forskjellige 
     dialekter i Norge?
Norge er et langstrakt land med høye fjell og dype daler, og det var liten kontakt mellom folk fra ulke deler av landet før. De ble ikke påvirket av hverandre.
 2.  Hva er de fire store dialektområdene i 
      landet?
Det er trøndersk, vestlandsk, østlandsk og nordnorsk.
 3.   Hva kaller vi «melodien» i en dialekt? Vi kaller det tonefall.
4.   Hva er målmerker? Det er konkrete kjennetegn som skiller dialektområder fra hverandre.
5.  Hva slags målmerker kan vi for eksempel 
     høre etter for å bestemme hvor en 
     person kommer fra?
Vi kan høre etter hvilken versjon av «jeg» han eller hun bruker – eller hvilken versjon av «ikke»

Kilde:splive.tv2skole.no

Innvandrere blir ofte frustrerte i møte med de norske dialektene...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar! :)