lørdag 14. mars 2015

Skriftlig oppgave - "En jobb jeg har hatt"

En jobb jeg har hatt

Før jeg flyttet til Norge (2014), jobbet jeg som tannlege i Brasil i 4 år i en stor offentlig klinikk. Det var et heltidsarbeid med annet helsepersonell blant annet leger, sykepleiere, farmasøyter og andre. 

Klinikken ligger i en fattig del av byen (slumstrøk), Rio de Janeiro, og staten har ansvaret for den. Derfor trenger folk ikke å betale noe for tjenesten. De fleste pasientene hadde et stort behov for helsebehandling da de opplever elendig livsvilkår.  Gratis behandling er rett og slett en verdifull tjeneste for de som har dårlig økonomi.

Oppgavene mine var stort sett å forebygge, behandle sykdommer og fremme helse.  Mesteparten av tiden hadde jeg det travelt, likevel trivdes jeg v godt  i jobben min.  Jeg følte meg nyttig for andre mennesker og samfunnet.

         Jeg og min kjære mann (2013)

1 kommentar:

Takk for din kommentar! :)