fredag 31. juli 2015

Eksempel Klagebrev på vedtak om hjemmehjelp

Delprøven i skriftlig framstilling A2-B1 har 3 oppgaver. Du må svare på alle oppgavene for å få en vurdering.                  

Oppgave 3 - uttrykke egne meninger (for B1 bør du skrive minst 80 ord på denne oppgaven)

                                                            ***Eksempel klagebrev***

Patricia Couto Araujo
Adresse
31.07.2015

Helse og Sosialkontoret
Storgt. 24
7000 Tønsberg

Klage på vedtak om hjemmehjelp

Jeg bor i Tønsberg og skriver dette klagebrevet for å be om en tjeneste til helse og sosialkontoret i kommunen.  Jeg har en gammel mor som bor alene i sitt eget hus. Hun har dårlig helse og trenger praktisk bistand til mange oppgaver i hverdagen. Husarbeid, matlaging, handling og dusj er blant annet de oppgavene hun ikke klare seg selv lenger.  I tillegg trenger hun hjelp til personlig hygiene og medisiner.

Jeg er rett og slett misfornøyd fordi jeg har allerede søkt 10 timer hjemmehjelp per uke, men hun har fått bare 5. Det er absolutt ikke nok! Hun trenger minst 10 timer hjemmeomsorg siden jeg har en fulltisjobb og har ikke anledning til å hjelpe henne skikkelig.

Det er utrolig trist og urolig å se en av vår nærmeste og kjære familie i en slik situasjon av behov.   Jeg håper at Helse og Sosialkontoret viser hensyn til denne saken med en rask og positiv behandling.

På forhånd takk.Med vennlig hilsen
Patricia C.
tel.
epost.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar! :)